Psychoterapia par

Psychoterapia par stanowi cykl sesji terapeutycznych trwających 50 minut. Sesje realizowane są co tydzień lub co 2 tygodnie – zależy to od potrzeb partnerów i celów pracy.

Proces psychoterapeutyczny w psychoterapii par, podobnie jak w terapii indywidualnej opiera się na opracowanym dla każdej pary planie. Dlatego też pierwsza sesja jest spotkaniem konsultacyjnym i służy wstępnemu poznaniu się oraz omówieniu problemów i celów dalszej pracy. Spotkanie konsultacyjne może obejmować kilka pierwszych sesji. Szczegółowe decyzje w tym zakresie podejmowane są jednak wspólnie z każdą parą.

Pomoc psychoterapeutyczna dla par stanowi także proces rozwojowy, ukierunkowany na polepszenie jakości życia we dwoje, poznanie wzajemnych oczekiwań i potrzeb, zrozumienie własnych reakcji względem partnera. Są to spotkania bardzo cenne pod kątem psychoedukacyjnym.

Wybrane obszary pomocowe:

* Jeśli podane powyżej informacje wciąż pozostawiają niepewność odnośnie tego czy terapia poznawczo-behawioralna stanowi w Państwa przypadku odpowiednią formę pracy terapeutycznej zapraszam do kontaktu.