Okołoporodowa pomoc
psychoterapeutyczna

Okołoporodowa pomoc psychoterapeutyczna może przyjąć formę pojedynczej konsultacji, terapii indywidualnej lub terapii partnerskiej. Ilość sesji zależy tu od zgłoszonej przez Klienta / Klientów trudności. Czas trwania pojedynczego spotkania to 50 min. (dla sesji indywidualnych) oraz 75 min. (dla spotkań partnerskich).

Pomoc okołoporodowa obejmuje zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych ukierunkowanych na:

– negatywne myśli związane z utrzymaniem ciąży i porodem, zamartwianie, katastrofizację, 

– przeżywane negatywne emocje

– nieadaptacyjne reakcje, które utrudniają funkcjonowanie partnerce i/lub parze

Ta forma oddziaływań psychoterapeutycznych stanowi także bogate źródło psychoedukacji.

* Jeśli podane powyżej informacje wciąż pozostawiają niepewność odnośnie tego czy terapia poznawczo-behawioralna stanowi w Państwa przypadku odpowiednią formę pracy terapeutycznej zapraszam do kontaktu.