Pomoc psychoterapeutyczna w sytuacji choroby onkologicznej

Pomoc psychoterapeutyczna w sytuacji choroby nowotworowej obejmuje indywidualne (lub partnerskie) sesje terapeutyczne. Każda sesja trwa więc 50 minut lub 75 minut. Pomoc udzielana jest zarówno osobie chorej jak też jej rodzinie. Sesje indywidualne obejmują młodzież i osoby dorosłe. 

Proces psychoterapeutyczny budowany jest w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta. Może stanowić wsparcie na etapie diagnozy, procesu leczenia oraz powrotu do codzienności po wyzdrowieniu.