Psychoterapia indywidualna
(młodzież / osoby dorosłe)

Psychoterapia indywidualna stanowi cykl sesji terapeutycznych trwających 50 minut, które standardowo realizowane są raz w tygodniu. 

W związku z tym, że proces psychoterapeutyczny opiera się na indywidualnym, konkretnym planie pracy – pierwsza sesja psychoterapii indywidualnej jest spotkaniem konsultacyjnym. Sesja ta służy wstępnemu poznaniu się oraz omówieniu problemów, które stanowić będą oś oddziaływań terapeutycznych. Spotkanie konsultacyjne może obejmować kilka pierwszych sesji. Szczegółowe decyzje w tym zakresie podejmujemy jednak wspólnie z Klientem.

* Jeśli podane powyżej informacje wciąż pozostawiają niepewność odnośnie tego czy terapia poznawczo-behawioralna stanowi w Państwa przypadku odpowiednią formę pracy terapeutycznej zapraszam do kontaktu.