O mnie

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), numer 814.

*Certyfikat PTTPB stanowi potwierdzenie kompetencji i uprawnień do prowadzenia psychoterapii poznawczo – behawioralnej a Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej zrzeszone jest w EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies).

Jestem także kilkuletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej I Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia oraz dyplomowaną psychoterapeutką par.

Swoje wykształcenie, kompetencje i umiejętności zdobywałam m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie i Wrocławiu oraz Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Dodatkowo systematycznie biorę udział w kursach, szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach z zakresu psychoterapii indywidualnej i terapii par. Warto także podkreślić, że moje szczególne zainteresowania koncentrują się wokół pomocy okołoporodowej, niepłodności i wsparcia w chorobie nowotworowej. W chwili obecnej przygotowuję również rozprawę doktorską.

Od kilku lat pracuję w zakresie prywatnej praktyki psychologiczno-terapeutycznej. Moją pomoc świadczę młodzieży, osobom dorosłym oraz parom.

Współpracuję z Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Ośrodkiem Psychoterapii M.Czarnecki & Co. w Warszawie.

Dodatkowo współpracuję również z portalem poronilam.pl w zakresie którego zespół ekspertów udziela szeroko zakrojonego wsparcia w sytuacji poronienia jak również Fundacją Pomoc Dla Płodności pomagającą osobom niepłodnym.

Obecnie pracuję on-line.