Konsultacja psychologiczna / psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna na ogół stanowi wstęp do pełnego procesu psychoterapeutycznego. Obejmuje tym samym jedno (lub kilka) wstępnych spotkań służących poznaniu się oraz omówieniu problemów, które stanowić będą oś oddziaływań terapeutycznych. 

Będąc bardziej precyzyjną, spotkanie to stanowi wywiad ukierunkowany na poznanie osoby zgłaszającej się po pomoc. Sesja obejmuje przede wszystkim poznanie sytuacji zawodowej, rodzinnej, historii życia, dynamiki przejawianego problemu czy też historii ewentualnego dotychczasowego leczenia. Wszystko to stanowi wstęp do omówienia problemów a tym samym wyznaczenia celów rozpoczynającego się procesu psychoterapeutycznego.

Konsultacja psychologiczna stanowi zazwyczaj pojedynczą sesją ukierunkowaną na konkretny cel określony przez Klienta.

* Jeśli podane powyżej informacje wciąż pozostawiają niepewność odnośnie tego czy terapia poznawczo-behawioralna stanowi w Państwa przypadku odpowiednią formę pracy terapeutycznej zapraszam do kontaktu.