Cennik

Wszystkie usługi realizowane są obecnie on-line

Usługa

Czas trwania

Cena

Konsultacja psychologiczna / psychoterapeutyczna

50 min

200 zł

Indywidualna sesja psychoterapeutyczna (młodzież)

50 min

200 zł

Indywidualna sesja psychoterapeutyczna (młodzież / dorośli)

* ewentualna możliwość wydłużenia sesji indywidualnej dotyczy tylko wybranych trudności i musi być uzasadniona celem psychoterapii (np. sesje PTSD)

70 min

250 zł

Konsultacja wstępna / sesja psychoterapeutyczna par

50 min

250 zł

* Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozwoli on na wstępne omówienie potrzeb i zakresu terapii.

Obecnie wszystkie konsultacje i sesje psychoterapeutyczne realizowane są w formie on-line.

Formy płatności

Wszystkie płatności dokonywane są przed spotkaniem przelewem na konto

PKO BANK POLSKI SA

Numer rachunku: 47 1020 3147 0000 8902 0127 6450
W tytule dopisujemy swoje imię i nazwisko / datę sesji / numer faktury.
O psychoterapii poznawczo-behawioralnej