Endometrioza

Endometrioza i adenomioza stanowią choroby przewlekłe, które mocno ingerują w funkcjonowanie fizyczne i psychiczne kobiety. Ingerencja ta jest aż tak wyraźna przede wszystkim z uwagi na utrudniony proces diagnostyczny, który często trwa od kilku do kilkunastu lat. Ważne jest, że choroba może obciążać emocjonalnie jeszcze na długo przed diagnozą medyczną.

Pomoc psychoterapeutyczna w przebiegu endometriozy obejmuje indywidualne (lub partnerskie) sesje terapeutyczne. Każda sesja trwa więc 50 minut lub 75 minut. Pomoc udzielana jest zarówno osobie chorej jak też jej rodzinie. Sesje indywidualne obejmują młodzież i osoby dorosłe.