Endometrioza

Endometrioza i adenomioza stanowią choroby przewlekłe, które mocno ingerują w funkcjonowanie fizyczne i psychiczne kobiety. Ingerencja ta jest aż tak wyraźna przede wszystkim z uwagi na utrudniony proces diagnostyczny, który często trwa od kilku do kilkunastu lat. Ważne jest, że choroba może obciążać emocjonalnie jeszcze na długo przed diagnozą medyczną.

Pomoc psychoterapeutyczna w przebiegu endometriozy obejmuje indywidualne (lub partnerskie) sesje terapeutyczne. Każda sesja trwa więc 50 minut. Pomoc udzielana jest zarówno osobie chorej jak też jej rodzinie.

Wybrane obszary pomocowe:

* Jeśli podane powyżej informacje wciąż pozostawiają niepewność odnośnie tego czy terapia poznawczo-behawioralna stanowi w Państwa przypadku odpowiednią formę pracy terapeutycznej zapraszam do kontaktu.