RODO

Niniejszym deklaruję, że zapoznałem / zapoznałam się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Między Myślą i Emocją – Psychoterapia Małgorzata Orzeł (NIP 7171783165 / REGON 362857349) oraz jej właściciela psycholog, psychoterapeutkę Małgorzatę Orzeł.  

 

Szczegółowo wyrażam zgodę na to, że:

  1. Administratorem podanych przez Panią / Pana danych osobowych jest Między Myślą i Emocją – Psychoterapia Małgorzata Orzeł (NIP 7171783165 / REGON 362857349). 
  2. Pani / Pana dane przetwarzane są dla potrzeb związanych ze świadczeniem usług psychologicznych, psychoterapeutycznych, terapeutycznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, księgowania, prowadzenia kalendarza i rezerwacji wizyt, wystawiania zaświadczeń, kontaktu z innym specjalistą, komunikowania się pomiędzy sesjami a także prowadzenia i przechowywania ewentualnych dokumentów z prowadzonej terapii w formie papierowej, elektronicznej i telekomunikacyjnej.
  3. Psycholog/psychoterapeutka Małgorzata Orzeł nie prowadzi dokumentacji psychologicznej/psychoterapeutycznej a ewentualne dokumenty stanowią wyłącznie: podpisany kontrakt terapeutyczny, klauzulę RODO, zgodę na udział w konsultacji lub sesji psychoterapeutycznej oraz ewentualne wyniki z testów psychologicznych.
  4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane mogą być za pośrednictwem komunikatora skype, google meet, drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 783665050, poczty elektronicznej pod adresem: psychoterapia.orzel@gmail.com oraz formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.psychoterapiaorzel.pl 
  5. Pani / Pana dane mogą być przetwarzane za pośrednictwem platformy facebook i instagram, szczególnie gdy nie jest możliwe korzystanie z innej formy kontaktu lub na etapie wstępnego kontaktu przed rozpoczęciem pracy psychoterapeutycznej (zapis na sesję, uzyskanie informacji)
  6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Z Administratorem można się kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 783665050, drogą mailową pod adresem: psychoterapia.orzel@gmail.com jak też za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.psychoterapiaorzel.pl

 

Jeżeli dane objęte opisaną formą przetwarzania ulegną zmianie (np. numer telefonu Administratora, e-mail, adres skype) sporządzony zostanie Aneks do niniejszego oświadczenia.